Aktiivista oppimista ja konkreettisia säästöjä

koulun ekatselmus
Energian järkevä käyttö ja sen merkityksen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito, joka on hyvä opettaa lapsille jo nuorena. Arkiset energiansäästöteot ovat lapsille tuttuja, sillä ne ovat usein hyvin arkisia pieniä asioita, kuten valojen sammuttaminen tyhjistä huoneista tai veden turhan juoksuttamisen välttäminen.

Energia-asiat opetussuunnitelmassa

Energian järkevä käyttö ja uusiutuvat energialähteet sisältyvät peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmiin.

Aihekokonaisuudet jakautuvat seuraavasti:
Peruskoulun aihekokonaisuudet:
  • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
  • Ihminen ja teknologia.
Lukion aihekokonaisuudet:
  • Kestävä kehitys.
  • Teknologia ja yhteiskunta.

Opitaan hauskasti energiasta!

Opetustyötä helpottamaan on saatavilla useita valmiita energiaopetusmateriaaleja, jotka lähestyvät energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvää tietoa erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen.


Lisätietoja:

Sivua päivitetty viimeksi 16.8.2016

Tulosta sivu