Uusiutuva energia Suomessa

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus Suomen energiantuotannossa kasvaisi 9,5 prosenttiyksikköä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä, jolloin sen osuus Suomen energiankulutuksesta olisi 38 prosenttia. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus Suomen primäärienergian tuotannosta oli noin 28,5 prosenttia.

Energia- ja ilmastostrategia päivitetty 2016

Suomen hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Edellinen energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin vuonna 2013.

Uusiutuvan energian kansallinen toimintasuunnitelma (NREAP)

Jokaisen Euroopan unionin jäsenmaan tuli toimittaa Euroopan unionille 30.6.2010 mennessä kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään arviot energian loppukulutuksesta vuosina 2010-2020, tavoitteista ja kehitysnäkökulmista uusiutuvan energian parissa sekä poliittisista tukitoimenpiteistä.

Lähes kolmannes energiasta uusiutuvaa

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa. Suomessa painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa.

Uusiutuvan energian osuus vuoden 2014 energian kokonaiskulutuksesta oli 33 % eli 442,2 PJ. Vuonna 2010 osuus oli 32 %.

Kaikkiaan Suomessa kulutettiin vuonna 2014 energiaa 1 340 petajoulea (PJ), joka oli 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin energiankulutus oli yhteensä 1 373 PJ.


Sivua päivitetty viimeksi 12.1.2017

Tulosta sivu