FISS OFF FI01 HOR RGB

Teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli – FISS

Kansallisen toimintamallin (FISS = Finnish Industrial Symbiosis System) tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Teollisten symbioosien edistäminen tapahtuu aluetasolla, jossa valitut alueelliset organisaatiot hoitavat käytännössä edistämistyön (ks. alla oleva kuva).

Teollisten symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä hyödynnetään asiantuntijapoolin asiantuntijoita. Poolin avulla saadaan myös luotua linkitys tutkimusmaailmaan, jolla pyritään siihen, että tieto tunnistetuista tutkimustarpeista saadaan viestitettyä tutkimuslaitoksille ja vastaavasti viimeisin tutkimustieto saadaan käyttöön symbioosien edistämisessä.

FISSin organisointi

Toimintaa koordinoi Motiva, jonka roolina on:
  • hallinnoida kansallista resurssitietokantaa ja www-portaalia: teollisetsymbioosit.fi,
  • toimia alueellisten toteuttajien tukena ja linkkinä alueiden välillä,
  • hoitaa toimintamalliin liittyvää koordinointia ja viestintää,
  • kehittää asiantuntijayhteistyötä ja koota toimintaa tukeva ”asiantuntijapooli" ja
  • toteuttaa kansallisen tason raportointituloksista.

Motivan roolina on myös huolehtia teollisia symbiooseja edistävän toimintaprosessin tuotteistamisesta ja jatkokehittämisestä sekä laadun ylläpidosta.
FISS toiminnan koordinointi

Teollisten symbioosien esiselvitys mallin pohjana

Motiva teki "Teollinen symbioosi – eri toimijoiden välisten materiaali- ja energiavirtojen käytön edistäminen" -esiselvityksen, jossa tutkittiin mikä olisi Suomessa tehokkain tapa edistää eri toimijoiden välisten materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä kansallisella tasolla.

Teollisen symbioosin edistämisen käytännön toimintatapoja kokeiltiin pilottialueilla ja kolmessa yritysryhmille suunnatussa työpajassa. Työpajoissa kerättiin tietoa alueilla syntyvistä materiaalivirroista, tunnistettiin toimijoiden välisiä synergiamahdollisuuksia ja saatettiin materiaalien tarjoajat ja hyödyntäjät yhteen.

Kolmessa työpajassa tunnistettiin yhteensä resursseja 548 kpl ja synergioita 640 kpl. Näiden synergioiden edistämiseen tarjottiin apua työpajojen jälkeen. Esiselvityshankkeen pohjalta valmistui myös ehdotus kansalliseksi teollisten symbioosien toimintamalliksi. Työ jatkuu nyt toimintamallin käytännön toteutuksena.

Teollinen symbioosi edistää kiertotaloutta ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Teollisessa symbioosissa pyritään resurssien suljettuun kiertoon luonnon ekosysteemien tavoin. Teollisten symbioosien edistäminen tukee kansallisen luonnonvarastrategian toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Britanniassa kansallinen teollisia symbiooseja edistävä ohjelma (NISP) on tuottanut noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Taloudellisen hyödyn lisäksi sillä on saavutettu myös huomattavia ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä.

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Paula Eskola
puh. 040 555 2961
paula.eskola@motiva.fi


Sivua päivitetty viimeksi 20.2.2017

Tulosta sivu

Ajankohtaista

Motivan ylläpitämältä sivustolta löydät lisää tietoa ja pääset tutustumaan Suomessa jo olemassa oleviin teollisiin symbiooseihin. Klikkaa ja tutustu!
www.teollisetsymbioosit.fi

Tilaa FISS-uutiskirje
Siihen kootaan noin neljä kertaa vuodessa uudet teollisten symbioosien ympärillä tapahtuvat asiat niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Tutustu uutiskirjeeseen: FISS-uutiskirje 2/2016
Tilaa uutiskirje >>


Muualla palvelussa

Materiaalitehokkuuden
edistäminen kunnissa:

Materiaalivirtojen alueellinen tarkastelu