Energiakatselmukset

Energiakatselmuksien avulla analysoidaan katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvitetään energiansäästöpotentiaali ja esitetään ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Energiakatselmuksissa selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ja energiansäästöpotentiaalin lisäksi katselmuksissa raportoidaan ehdotettavien toimenpiteiden vaikutus CO2-päästöihin.

Energiakatselmus perustuu toteutusajankohdan tuotanto-, energiankulutus- ja käyttötietoihin. Siinä pyritään mahdollisimman paljon ottamaan huomioon myös tiedossa olevat ja suunnitellut muutokset. Energiakatselmus pyritään liittämään tiiviisti kohteen muihin toimintaprosesseihin niin, että siitä syntyy työkalu, joka palvelee kohdetta myös myöhemmin energiatehokkuuden jatkuvassa seurannassa ja ylläpidossa.

Valtion tukea saatavilla

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea palvelu-, teollisuus- ja energia-alan energiakatselmusten toteutukseen. TEM tukee myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksen toteutusta.


Sivua päivitetty viimeksi 9.2.2017

Tulosta sivu