Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Bioenergialiiketoiminnan kehittäminen -kokonaispalvelut- Biometalli

Uusiutuvien energialähteiden käytölle asetetut valtakunnalliset tavoitteet ovat haasteellisia. Markkinoita kiihdyttäviä toimia tarvitaan myös Keski-Suomessa. Kysynnän ja tarjonnan on kohdattava aiempaa paremmin. Alueellisten toimijoiden kilpailukykyä tulisi vahvistaa.

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hankkeen kesto: Tammikuu 2008 - Huhtikuu 2011

Toteuttaja

Päätoteuttaja

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy

Vastuullinen johtaja

Esa Lintula
040 720 4787
esa.lintula(at)keulink.fi

Hankekumppanit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Saarijärven Seudun Yrityspalvelu

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

Keski-Suomen liitto (tieto päiväyksestä puuttuu)

Rahoitusohjelma tai rahasto

EAKR

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

403000

Tarkennettu kuvaus

Uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen odotetaan kasvavan voimakkaasti koko maailmassa. Vuoden 2020 ilmastopoliittiset tavoitteet vauhdittavat kehitystä. Pitkään ennustettu kysynnän kasvu ei ole vielä toteutunut Suomessa. Uusiutuvien energialähteiden käytölle (ml. pelletti ja hake) asetetut valtakunnalliset tavoitteet ovat haasteellisia. Nykyinen kehitys ei ole riittävän nopeaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Markkinoita kiihdyttäviä toimia tarvitaan myös Keski-Suomessa. Kysynnän ja tarjonnan on kohdattava aiempaa paremmin. Alueellisten toimijoiden kilpailukykyä tulisi vahvistaa. Tämä hanke kasvattaa alueellista liiketoimintaa.
Biometalli-hankkene osaprojektit:

1) Biometallin Tietopankin kehittäminen ja ylläpitäminen
Tavoitteena on vuonna 2008 kootun Biometallin Tietopankin kehittäminen, ylläpitäminen ja käyttäjäpohjan laajentaminen. Tietokanta sisältää markkina- ja tuotetietoa sekä tietoa viranomaisista ja maakohtaisista käytännöistä valituilta kohdealueilta. Tietopankki tarjoaa yrityksille ajankohtaista tietoa oman liiketoimintansa ja omien tuotteidensa kehittämiseen sekä markkinaosuutensa kasvattamiseen.

2) Bioenergian käyttöönoton edistäminen
Tavoitteena on lisätä öljylämmitteisten suurkiinteistöjen siirtymistä bioenergian käyttöön. Hanke toteuttaa omakotitaloja suuremmille öljylämmityskiinteistöille suunnatun yhteydenottokampanjan, jolla lisätään kiinteistönomistajien tietoisuutta bioenergian käytöstä ja tunnistetaan bioenergiasta kiinnostuneet kiinteistöomistajat. Hanke tekee bioenergiaselvityksiä, jotka tulevat kiinteistönomistajien päätöksentekoa ja joiden perusteella laite- ja palveluntarjoajat voivat tarjota ratkaisujaan. Tavoitteena on edistää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja kasvattaa alueellista bioenergialiiketoimintaa.

3) Venäjän markkinoiden kartoitus
Tavoitteena on edistää laite- ja järjestelmätoimittajien etabloitumista Venäjän markkinoille. Hankkeessa selvitetään Venäjän biolämmitysmarkkinan tilanne ja kehitysennuste. Lisäksi kartoitetaan paikalliset olosuhteet tuntevia yhteistyökumppaneita reitiltä Viipuri-Pietari-Moskova ja pyritään luomaan liikesuhteet sopivaan yhteistyökumppaniin.

4) Bioenergian imagon nostaminen
Tavoitteena on parantaa kiinteistönomistajien mielikuvia bioenergian käytettävyydestä ja kannattavuudesta. Osaprojektissa järjestetään paikallisia tapahtumia, joilla biolämmityksen imagoa parannetaan alueen kiinteistönomistajien keskuudessa. Tilaisuuksissa esitellään olemassa olevia bioenergialämmitysratkaisuja, uutta tekniikkaa ja alan toimijoita.

5) Aritermin ja HT Enercon tuotantokonseptien kehittäminen
Tavoitteena on kehittää nopeasti reagoiva, kasvukykyinen tuotantokonsepti kahdelle alueella toimivalle laitevalmistajalle. Osaprojektissa selvitetään alueellisten alihankkijoiden hyödyntämistä molempien toimijoiden tuotannossa. Lisäksi selvitetään erilaisia tuotantoyhteistyön malleja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Alueellinen vaikuttavuus

Länsi-Suomen lääni

Asiasanat

Yrittäjyys


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu