Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Bioenergi Kusten

Bioenergi kusten är ett utvecklingsprojekt vars övergripande mål är att befjrämja andvändningen av och tillgången på lokala fasta biobränslen i uppvärmning och energiproduktion.

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hankkeen kesto: Tammikuu 2009 - Joulukuu 2011

Toteuttaja

Päätoteuttaja

Kustens Skogscentral

Vastuullinen johtaja

Patrik Majabacka
505990463
patrik.majabacka (at) skogscentralen.fi

Hankekumppanit

Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Yrkeshögskolan Novia, Södra Skogsreviret, Vörå Energiandelslag

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

ELY-keskus (rahoituspäätös tehty 06/2009)

Rahoitusohjelma tai rahasto

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

570000

Tarkennettu kuvaus

Projektstrategin utgår från att befrjämja värmeföretagande, energivirkesdrivning, vedhandel och användning av biobränslen för uppvärmning genom att erbjuda rådgivning, arrangera informationstillfällen, producera informationsmaterial och utveckla webbtjänster.

Utvecklingsprojektet omfattar hela Kustens skogscentrals verksamhetsområde dvs landskapet Österbotten (förutom Kyrölandet), Karleby stad i Mellersta Österbotten, Region Åboland, samt Nyland och Östra Nyland.
Som projektägare och koordinatör fungerar Kustens skogscentral. Utvecklingsprojektet genomförs i nära samarbete med Södra skogsreviret, skogsvårdsfereningar, Metsäkeskus Häme-Uusimaa och Metsäkeskus Lounas-Suomi samt universitet och yrkeshögskolor. Verksamhetsområdet omspänner tre TE-centraler och är sålunda ett regionöverskridande projekt. Samarbetet över regiongränserna förväntas skapa förutsättningar för ett fruktbart utbyte av information mellan de deltagande aktörerna.

Alueellinen vaikuttavuus

Etelä-Suomen lääni;Länsi-Suomen lääni

Asiasanat

Metsäenergia, Teollisuuden sivuvirrat


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu