Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Bioenergialogistiikan kehittäminen hyödyntäen ontelokomposiittirakenteisia siirtokontteja

Biomassojen kuljetuksen hyötykuormaa voidaan nostaa kehittämällä kevyempiä ja tilavampi kuljetusratkaisuja sekä lisäämällä biomassan energiatiheyttä joko tiivistämällä tai jalostamalla tuotetta esimerkiksi kuivemmaksi. Bioenergian kasvavan raaka-ainetarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan suorien maantiekuljetusten lisäksi pidemmän kuljetusmatkan hankintaketjuja. Hankintaketjujen niveltäminen toisiinsa vaatii uudenlaisia logistisia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on tutkia saavutetaanko biomassan kuljetuksissa merkittäviä hyötyjä käyttämällä kevytrakenteisia siirtokontteja. Kevytrakenteisiin siirtokontteihin perustuvalla logistiikkajärjestelmällä voidaan saavuttaa suurempi hyötykuorma ja niiden avulla voidaan yhdistää eri kaukokuljetusmuotoja joustavaksi hankintaketjuksi. Hankkeessa tuotettua tietoa käytetään tuotteiden jatkokehitykseen ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehitystyön ja päätöksenteon apuna. Hankkeessa keskitytään suurkäyttöpaikkojen metsähakkeen hankinta- ja toimitusketjujen tarkasteluun, joissa on tarve ja mahdollisuus hakerekkojen lisäksi myös muille kaukokuljetusratkaisuille. Hakekuljetusten lisäksi tarkastellaan konttien soveltuvuutta myös muille biopolttoaineille ja materiaaleille. Hankkeen kesto on 1.2.2011-30.9.2013 ja rahoitus yhteensä 356 240 €. Hanketta rahoittaa Tekes (EAKR) ja alalla toimivat yritykset. Yrityskonsortiossa on mukana: VR, UPM, Stora Enso, Metsähallitus, Vapo, Fortum, Jyväskylän Energia, Etelä-Savon Energia, Fibrocom, Metsäteho, Hyötypaperi.

http://www.lut.fi/fi/mikkeli/bioenergy/projects/alive/cont/

Hanketyyppi: Tutkimushanke

Hankkeen kesto: Helmikuu 2011 - Syyskuu 2013

Toteuttaja

Päätoteuttaja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Vastuullinen johtaja

Tapio Ranta
040 8644994
tapio.ranta @ lut.fi

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

Tekes (rahoituspäätös tehty 03/2011)

Rahoitusohjelma tai rahasto

EAKR

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

318

Tarkennettu kuvaus

Alueellinen vaikuttavuus

Kansainvälinen;Koko Suomi

Asiasanat

Metsäenergia, Yrittäjyys


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu