Uusiutuvan energian hankehakemisto

Voit hakea uusiutuvan energian hankkeita palvelustamme alla olevalla haulla. Voit ilmoittaa hankkeen Ilmoita hanke -lomakkeella.

Kysymyksiä ja kommentteja hankehakemistosta voit lähettää osoitteeseen bioenergia@motiva.fi.


Bioenergia rannikko / Bioenergi kusten

Bioenergia Rannikko on kehityshanke jonka päämääränä on edistää lämmitykseen ja energiantuotantoon soveltuvien paikallisten kiinteiden biopolttoaineiden tarjontaa ja käyttöä. Edistämme lämpöyrittämistä, energiapuun korjuuta, polttopuukauppaa ja biopolttoaineiden käyttöä lämmitykseen.

http://www.puuenergiafoorumi.net

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Hankkeen kesto: Tammikuu 2009 - Joulukuu 2011

Toteuttaja

Päätoteuttaja

Rannikon metsäkeskus

Vastuullinen johtaja

Patrik Majabacka
020 772 6225
patrik.majaback(at)metsakeskus.fi

Hankekumppanit

NOVIA, Metsäkeskus Uusimaa-Häme, Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret r.f., Vörå energiandelslag

Rahoitus

Rahoituspäätöksentekijä

ELY-keskus (rahoituspäätös tehty 06/2009)

Rahoitusohjelma tai rahasto

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma

Julkisen rahoituksen osuus euroina (1000 euron tarkkuudella)

570000

Tarkennettu kuvaus

”Bioenergi Kusten” är ett utvecklingsprojekt vars övergripande mål är att befrämja
användningen av och tillgången på lokala fasta biobränslen i uppvärmning och
energiproduktion. Projektstrategin utgår från att befrämja värmeföretagande, uttag av
energived, vedhandel och användning av biobränslen för uppvärmning genom att
erbjuda rådgivning, arrangera informationstillfällen, producera informationsmaterial och
utveckla webbtjänster.
Utvecklingsprojektet omfattar hela Kustens skogscentrals verksamhetsområde
Som projektägare och förvaltare fungerar Kustens skogscentral. Utvecklingsprojektet
genomförs i nära samarbete med Södra skogsreviret, skogsvårdsföreningar,
entreprenörer, Metsäkeskus Häme-Uusimaa samt universitet och yrkeshögskolor.
Verksamhetsområdet omspänner tre T&E-centraler och är sålunda ett
regionöverskridande projekt. Samarbetet över regiongränserna förväntas skapa
förutsättningar för ett fruktbart utbyte av information mellan de deltagande aktörerna.
Projektet finansieras genom ”Programmet för utveckling av landsbygden i fasta
Finland” dvs EU och nationell finansiering. Landsbygdsprogrammet har som mål att
bevara livskraft och verksamhet på landsbygden, att förbättra miljön och att trygga en
hållbar utveckling genom användning av förnyelsebara naturtillgångar.

Alueellinen vaikuttavuus

Etelä-Suomen lääni;Länsi-Suomen lääni

Asiasanat

Metsäenergia, Teollisuuden sivuvirrat


Sivua päivitetty viimeksi 19.12.2014

Tulosta sivu