Esimerkki teollisen ekologian soveltamisesta – NISP-ohjelma

Britanniassa on käynnistetty erittäin laaja kansallinen teollisen ekologian ohjelma (National Industrial Symbiosis Programme, NISP), jolla tavoitellaan vähähiilistä kestävää taloutta.

Ohjelmassa on saatettu yhteen laaja joukko teollisuuden toimijoita eri sektoreilta ja erilaista osaamista. Ohjelmassa on mukana yli 13 500 yritystä ja organisaatiota, erityisesti pk-yrityksiä. Vuosien 2005-2010 aikana ohjelmalla saavutettiin huikeita tuloksia.

Vuotuiset säästöt:
  • 156 milj. punnan rahalliset säästöt
  • 176 milj. punnan arvosta lisämyyntiä
  • 7 milj. tonnia vähemmän teollisuusjätettä kaatopaikalle
  • 6 milj. tonnia vähemmän CO2-päästöjä
  • Neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähennetty 10 milj. tonnia
  • 400 000 tonnia vähemmän ongelmajätettä
  • Luotu ja turvattu 8 770 työpaikkaa

NISP-ohjelmassa on kytketty perinteisesti erillään toimivia teollisuuslaitoksia ja organisaatioita verkostoksi. Innovatiivisilla strategioilla on tähdätty tehokkaampaan resurssien käyttöön (materiaalit, energia, vedenkäyttö, asiantuntemus ja logistiikka) yritysten välillä.

Verkoston avulla tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja materiaaleille uusia käyttökohteita, jotka johtavat yritysten välillä molemminpuolisiin hyötyihin. Yhteistyö mahdollistaa innovatiivisemman prosessien tuotantopanosten hankinnan ja tuottaa arvonlisäystä jäte- ja sivuvirroille.

Kansallisen ohjelman toiminta on jakautunut kahteentoista alueelliseen verkostoon. Ohjelman puitteissa yrityksille on tarjottu tietoa parhaista käytännöistä ja mahdollistettu tiedonvaihto eri sektoreilla toimivien yritysten välillä sekä eri alueellisten verkostojen kesken. Ohjelma on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi myös CO2-päästöjen vähentämisessä.


Sivua päivitetty viimeksi 14.4.2016

Tulosta sivu