Materiaalitehokkuuden edistäminen Suomessa

Suomessa on tehty muutaman viime vuoden aikana luonnonvarojen käyttöä koskevien strategioiden valmistelussa kansainvälisesti vertaillen uraauurtavaa pohjatyötä. Keväällä 2009 pääministerille luovutettu kansallinen luonnonvarastrategia oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen keskeiset ajatukset jalostettiin valtioneuvoston luonnonvaraselonteon kautta nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa energia- ja materiaalitehokkuusasiat ovat hyvin esillä.

Hallitusohjelmassa esitetään tavoitteeksi, että Suomi on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä.

Keskeisimpien toimenpiteiden joukossa on kansallinen materiaalitehokkuusohjelma, jonka toteutuksesta vastaavat lokakuussa 2011 julkaistun hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.
Kansalliset Materiaalitehokkuushankkeet Suomessa 2009-2014
Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma on julkaistu 2.1.2014. Ohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se tavoittelee ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”. Tämä tarkoittaa pyrkimistä samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.

Kansallisessa materiaalitehokkuusohjelmassa esitetään kahdeksan konkreettista toimenpidettä materiaalitehokkuuden tavoitteeseen pääsemiseksi. Motiva on ollut aktiivisesti mukana ohjelman valmistelussa.

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella – Työryhmän esitys Kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi (pdf) (788.7 KB)
Lisää aiheesta:

Kansallinen luonnonvarastrategia – Älykkäästi luonnon voimin (pdf) (658.1 KB)
Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle – Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous (pdf) (1.6 MB)
Ratkaisujen Suomi –Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.215 (pdf) (683.8 KB)

Sivua päivitetty viimeksi 6.6.2016

Tulosta sivu