Poliittiset puitteet materiaalitehokkuuden edistämiselle

Materiaalitehokkuuden edistämisen poliittiset puitteet ovat Suomessa ja EU-alueella alkaneet muotoutua vasta 2010-luvulla. Poliittisilla linjauksilla on suuri merkitys materiaalitehokkuuden edistämisessä, koska ne antavat selkeän viestin aiheen merkittävyydestä eri toimijoille. Myös erilaiset ohjauskeinot tulevat mahdollisiksi, kun materiaalitehokkuuden edistämiseen kiinnitetään huomiota poliittisella tasolla.

Suomessa materiaalitehokkuuden edistämiseen vaikuttavat ensisijaisesti kansallisesti toteutettavat asiat sekä EU-tason politiikkatoimet. Näistä keskeisimpiä ovat tällä hetkellä Suomen hallitusohjelman materiaalitehokkuutta koskevat linjaukset sekä Euroopan komission etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa.


Sivua päivitetty viimeksi 25.8.2015

Tulosta sivu