Motivan rooli materiaalitehokkuudessa

Motiva on materiaalitehokkuuden edistäjänä luotettava ja puolueeton asiantuntija, joka kehittää toimintamalleja ja levittää tietoa materiaalien tehokkaammasta käytöstä yhteistyöverkostojensa avulla.

Tukea ja työkaluja erityisesti suunnitteluun ja ennakointiin

Motiva kehittää materiaalitehokkuutta edistäviä työkaluja, toimintatapoja ja palveluja, jotka korostavat ennakoinnin ja suunnittelun tärkeyttä. Erityisenä tavoitteena on energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen rinnakkain, koska ne liittyvät kiinteästi yhteen.

Esimerkiksi materiaalitehokkuuskatselmusmallin kehittämisessä hyödynnetään Motivan pitkäaikaista kokemusta energiatehokkuuskatselmuksista. Näin voidaan varmistaa, että työkalut tukevat toisiaan ja niillä saavutetaan optimaaliset taloudelliset ja ympäristöhyödyt niin energia- kuin materiaalitehokkuudenkin näkökulmasta.

Motiva aloitti materiaalitehokkuuden edistämisen keväällä 2008

Ajatus materiaalitehokkuuden valtakunnallisesta palvelukeskuksesta esitettiin Suomen kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelmassa vuonna 2005. Kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö järjestivät alkurahoituksen Motivan materiaalitehokkuushankkeelle ja hanketoiminta käynnistettiin vuonna 2008. Tehtäväkenttä on laaja, joten materiaalitehokkuutta edistävän työn osuus Motivan toiminnassa tulee jatkossa kasvamaan.


Sivua päivitetty viimeksi 9.10.2015

Tulosta sivu