Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu tarkoittaa tuotteiden suunnitteluvaiheessa tehtäviä valintoja ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tuotteiden ympäristöominaisuuksiin. Suunnitteluvaihe on tärkeä, koska tässä vaiheessa pystytään parhaiten vaikuttamaan tuotteiden ympäristöominaisuuksiin.

Ympäristönäkökohtien liittämiseksi systemaattisella tavalla osaksi tuotesuunnitteluprosesseja on olemassa ohjeistusta ja standardeja, joita yritykset voivat soveltaa.

Heinäkuussa 2011 julkaistu ekosuunnittelustandardi ISO 14006 perustuu ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 systematiikan soveltamiseen tuotesuunnitteluprosessissa. ISO 14006 standardi sisältää ohjeita ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun soveltamiseen, käytäntöjen luomiseen ja ylläpitoon, dokumentointiin ja jatkuvaan parantamiseen osana yritysten toimintajärjestelmää.


Sivua päivitetty viimeksi 26.8.2015

Tulosta sivu