Materiaalitehokkuuteen perustuvien liiketoimintamallien kehittäminen

Yrityksen liiketoiminnan muutos kohti resurssitehokasta ja kannattavaa liiketoimintaa voi tapahtua parantamalla ympäristönäkökohtien huomioimista omassa toiminnassa, tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Liiketoimintaa voi kehittää myös tarjoamalla materiaali- ja energiatehokkuuden palveluita, jotka auttavat muita yrityksiä toimimaan niukkaresurssisessa taloudessa.

Materiaalitehokkuuden palveluiden liiketoimintamallit voidaan jaotella:
  • MASCO-palveluihin;
  • materiaalinsäästön lisäpalveluihin;
  • materiaalivirtojen kokonaishallintaan; ja
  • konsulttipalveluihin.

Materiaalitehokkuuden liiketoimintamallit
Keskeisin ja kaikille edellä mainituille liiketoimintamalleille yhteinen tekijä on liiketoiminnan logiikan muuttuminen tuotteiden ja palveluiden myynnistä kohti suorite- tai tulosperusteista liiketoimintaa, jossa palveluntarjoajan korvaus ja siten liiketoiminnan tulos on sidottu asiakkaan kanssa sovittujen tehostamistavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden saavuttamisesta tai niiden ylittämisestä palveluntarjoaja voi saada bonusta ja vastaavasti sanktioita, mikäli niitä ei onnistuta saavuttamaan.


Sivua päivitetty viimeksi 26.8.2015

Tulosta sivu