Miten materiaalikatselmus tehdään?

Materiaalikatselmus tehdään yrityksen ja konsultin yhteistyönä käyttäen Motivan kehittämää katselmusmenettelyä. Konsultti vastaa työn etenemisestä ja raportoinnista, sekä tuo prosessiin oman kokemuksensa ja ulkopuolisen näkökulman. Katselmuksessa hyödynnetään yrityksen omaa osaamista ja tietotaitoa lähtötietojen keräämisessä, tuotantoprosessien arvioinnissa ja parannuskohteiden tunnistamisessa.

Katselmuksen tuloksellisuus perustuu ennen kaikkea systemaattiseen tarkastelutapaan. Merkittävässä roolissa on myös yrityksen oman osaamisen hyödyntäminen ja toisaalta katselmoijan tuoma neutraali ulkopuolinen näkemys.

Katselmuksessa käydään läpi yritystoimipaikan materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset ja etsitään parannuskohteita. Parannuskohteisiin ideoidaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioidaan.
Materiaalikatselmusprosessi 460p
*) Sankey-diagrammi muodostuu kutakin virran komponenttia esittävistä nuolista, joiden leveys kuvaa virran suuruutta (paino- tai rahayksiköissä, esim. tonneina tai euroina)


Sivua päivitetty viimeksi 15.8.2016

Tulosta sivu