Mitä materiaalikatselmuksen jälkeen?

Katselmuksen jälkeen kohdeyritys päättää, mitkä toimenpiteet toteutetaan heti ja mitkä jätetään vielä harkintaan, tai odottamaan tarvittavaa investointipäätöstä.

Materiaalikatselmus antaa hyvän pohjan myös jatkuvaan parantamiseen tuottamalla konkreettisia näkökohtia ja toimenpide-ehdotuksia toteutettavaksi pitemmällä aikavälillä. Katselmuksessa havaitut säästötoimenpide-ehdotukset kannattaa linkittää johtamisjärjestelmään, jotta ne saadaan vastuutettua ja vietyä käytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja systemaattisesti.

Mikäli toimenpide vaatii investointia, kannattaa harkita myös MASCO-rahoitusmallin hyödyntämistä.

Materiaalikatselmuksen jälkeen voidaan tarvittaessa toteuttaa myös seuraavia muita selvityksiä:
  • Arvio teollisiin symbiooseihin liittyvistä alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista (mahdollisuudet omien raaka-aineiden korvaamiseen toisen yrityksen sivuvirroilla tai omien sivuvirtojen hyödyntäminen muiden prosesseissa).
  • Elinkaariarviointi jostakin yrityksen tuotteesta (tarkastelun laajentaminen arvoketjuun).
  • Energiakatselmus/-analyysi.
  • Tarkemmat investointeihin liittyvät selvitykset (feasibility study).


Sivua päivitetty viimeksi 6.9.2016

Tulosta sivu