Materiaalikatselmuksen vaatima aika ja kustannus

Materiaalikatselmuksen tuloksellisuus perustuu ennen kaikkea systemaattiseen tarkastelutapaan. Merkittävässä roolissa on myös yrityksen oman osaamisen hyödyntäminen ja toisaalta katselmoijan tuoma neutraali ulkopuolinen näkemys.

Kuinka paljon materiaalikatselmus vie aikaa?

Materiaalikatselmusprosessi voi kestää ajallisesti muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen, riippuen kohdeyrityksen koosta ja toimialasta, lähtötietojen tasosta sekä työhön käytettävistä resursseista. Konsultin työaikaa katselmus vaatii arviolta 2-3 htkk (aika voi vaihdella tapauskohtaisesti).

Kuinka paljon materiaalikatselmus maksaa?

Materiaalikatselmuksen hinta riippuu katselmointiin tarvittavasta ajasta ja konsultin hinnoittelusta.

Nyt on hyvä hetki toteuttaa materiaalikatselmus, sillä työ- ja elinkeinoministeriö myöntää katselmusten toteuttamiseen hankeavustusta katselmoijan työ- ja matkakustannuksiin enintään 40 prosenttia.

Tukea myönnetään niin pitkään kuin käytössä oleva määräraha sen mahdollistaa.

Avustustukihakemus materiaalikatselmuksen toteuttamiseen 2017 (docx) (121.4 KB)
Lisätietoa materiaalikatselmuksista:

työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen
puh. 029 506 0000, leena.pentikainen@tem.fi

työ- ja elinkeinoministeriö
tarkastaja Mervi Pasanen
puh. 029 50 64 219, mervi.pasanen@tem.fi
Sivua päivitetty viimeksi 2.2.2017

Tulosta sivu