Materiaalitehokkuuden parantaminen yrityksissä

Materiaalien käyttö voi muodostaa suoraan tai välillisesti jopa yli puolet yrityksen muuttuvista kustannuksista toimialasta riippuen. Yritysten kannattaakin kiinnittää huomiota materiaalien käytön järjestelmälliseen tehostamiseen, sillä sen avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Parhaiten se onnistuu asiantuntijoiden tuella tehtävän materiaalitehokkuuskatselmuksen avulla.

Materiaalitehokkuuden hyödyt yritykselle:
  • Kustannussäästöt hankinnoissa, tuotannossa ja jätemaksuissa
  • Päästöjen ja päästöriskien väheneminen
  • Kiristyvien lupaehtojen täyttyminen
  • Yritysten markkina-arvon kohoaminen
  • Ympäristöimagon parantuminen

Tutustu uusimpiin yritysten toteuttamiin materiaalikatselmuksiin!

MOTIVA CASE Ahlstrom Glassfibre Oy Syntyvan havikin maara kuriin materiaalikatselmuksella
Ahlstrom Glassfibre Oy
MOTIVA CASE CH-Polymers Oy Materiaalikatselmuksella jarkevia tuloksia ja kilpailukykya
CH-Polymers Oy
Motiva Case – Oy Parlok Ab – Merkittäviä säästöjä muoviteollisuuden pk-yrityksessä
Oy Parlok Ab

Motiva-case Boliden
Boliden Harjavalta Oy

MOTIVA CASE – Huntsman Pigments and Additives – Projektiryhmä löysi materiaalivirroissa piilevät säästömahdollisuudet
Huntsman Pigments and AdditivesSäästämällä materiaalia, säästät myös rahaa

Materiaalitehokkaassa toiminnassa pyritään saamaan aikaan tuotteita tai palveluita entistä pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla sekä samalla säästämään rahaa. Materiaalitehokkuuden merkitys on jatkuvasti noussut, sillä luonnonvarojen hintojen kohoaminen viime vuosina asettaa jo nyt suuria haasteita materiaalivaltaiselle teollisuudelle.

Tulevaisuudessa raaka-aineiden kysynnän kasvu ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen yhdessä kohoavien jäte- ja kemikaalikustannusten kanssa tulevat tekemään materiaalitehokkuuden parantamisesta entistäkin kannattavampaa.

Runsaasti säästöpotentiaalia

Kokemukset energiatehokkuuden edistämisestä ovat osoittaneet, että yrityksistä löytyy runsaasti säästöpotentiaalia. Käytännön tehostamistoimet voivat liittyä paitsi raaka-aineiden käyttöön ja tuotantotapojen parantamiseen, myös innovaatioiden kehittämiseen koko tuoteketjussa. Yritysten kannattaa hyödyntää tämä säästöpotentiaali esimerkiksi uusien niukkoihin resursseihin perustuvien teknologiaratkaisujen ja liiketoimintamallien avulla.


Sivua päivitetty viimeksi 24.5.2016

Tulosta sivu

Ajankohtaista
Teollisuuden materiaalikatselmuksiin saatavissa hankeavustusta

Motivan kehittämä teollisuuden materiaalikatselmus on käytännön työväline yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.

Motivan hyväksymän konsultin suorittamaan materiaalikatselmukseen voi saada hankeavustusta jopa 40 % konsultin työ- ja matkakustannuksista.

Hankeavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä. Nyt käytössä oleva hankeavustus on väliaikainen, ja se liittyy TEM:in Motivalta tilaamaan hankkeeseen, jossa materiaalikatselmustoimintaa kehitetään.

Lisätietoa TEM:n sivuilta:
Hankeavustus materiaalikatselmuksen toteuttamiseen

Muualla palvelussa

Teollinen symbioosi edistää kiertotaloutta ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Julkaisut:

Materiaalitehokkuustesti– Testaa yrityksesi materiaalitehokkuuden taso! Saat vinkkilistan toimenpiteistä, joilla voit parantaa yrityksesi materiaalitehokkuutta.

Muualla verkossa

Kiilto Oy Motivan tehokkuuspilottina >> (Kontakti-lehden sivulta 10 alkaen.)