RusAudit – Energiakatselmusten ja energiankäytön hallinnan koulutusta Pietarissa ja Leningradin alueella

Lähialueyhteistyöprojekti 2007-2009


Päättynyt projekti

Projektin strategiset tavoitteet

  • Edesauttaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia energia-alan institutionaalisten uudistusten edistämisessä Luoteis-Venäjällä, etenkin Pietarissa ja Leningradin alueella;
  • Vahvistaa asiantuntijoiden osaamista energiankäytön hallinnassa, erityisesti energiakatselmusten tekemisessä ja hallinnoimisessa;
  • Parantaa suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä ja suomalaisen energiateknologian tunnettuutta Venäjällä.

Projektin yksityiskohtaiset tavoitteet

  • Yhdistää suomalainen energiakatselmusmenettely venäläisiin katselmusvaatimuksiin;
  • Tehdä suomalaisia energiankäytön hallintamalleja ja suomalaista energiankäytön tehokkuutta parantavaa teknologiaa tunnetuksi Luoteis-Venäjän hallinnon edustajien ja asiantuntijoiden keskuudessa;
  • Saada kootuksi suomalaisyritysten käyttöön sopivien asiantuntijoiden joukko koulutusta ja jatkuvaa yhteistyötä varten;
  • Kouluttaa venäläisen energiakatselmoijan vaatimukset täyttävä (sertifioitu) ja suomalaisen katselmuskäytännön tunteva asiantuntijoiden joukko;
  • Käynnistää yhteistyö Motivan ja Venäjän energiakatselmoijia edustavien ja niitä kouluttavien organisaatioiden sekä energiankäytön tehokkuudesta vastaavien viranomaisten välillä;
  • Valmistella energiakatselmus- ja energiankäyttötietojen hallintaan tarvittavan järjestelmän kehitystyötä yhdessä asianomaisten venäläisorganisaatioiden kanssa.

Sivua päivitetty viimeksi 23.7.2013

Tulosta sivu