IEE-ohjelma

EU-komission IEE (2007-2013) -ohjelma oli osa laajempaa CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme -puiteohjelmaa. IEE-ohjelmaan sisältyivät alaohjelmat SAVE, ALTENER ja STEER. Ohjelmaa hallinnoiva toimeenpanovirasto oli Executive Agency for Competitiveness and Innovation EACI.

Ohjelma rahoitti ei-teknologisia energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä hankkeita, jotka liittyivät osaamisen kehittämiseen, tiedon tuottamiseen ja jakoon, taitoihin ja menetelmiin, kokemusten vaihtoon, markkinoiden ja tiedon kehittämiseen, menetelmiin, tietoisuuden lisäämiseen ja tiedon välittämiseen sekä opetukseen ja kouluttamiseen.

Projekti- ja energiarahoitusta haettiin vuosittaisten hakujen kautta. IEE-työohjelma määritteli ao. vuoden haun painopistealueet.

IEE-ohjelma 2013

  • Vuoden 2013 IEE-ohjelman haku käynnistyi 13.12.2012 ja päättyi 8.5.2013.

IEE-ohjelma 2012

  • Vuoden 2012 IEE-ohjelman haku käynnistyi 20.12.2011 ja päättyi 8.5.2012.

IEE-ohjelma 2011

  • Vuoden 2011 IEE-ohjelman haku käynnistyi 18.1.2011 ja päättyi 12.5.2011.

IEE-ohjelma 2010

  • Vuoden 2010 haku aukesi 23.3.2010 ja päättyi 24.6.2010.

IEE-ohjelma 2009

  • Vuoden 2009 haku aukesi 31.3.2009 ja päättyi 25.6.2009.

IEE-haku 2008

  • IEE -ohjelman hakukierros 2008 päättyi 26.6.2008. Rahoitettavaksi esitetyt projektit alkoivat keväällä 2009.

IEE-ohjelman yhteyshenkilöt Suomessa:

työ- ja elinkeinoministeriö
Pentti Puhakka
puh. 010 606 4813, pentti.puhakka@tem.fi

Motiva Oy
Irmeli Mikkonen
puh. 09 6122 5015, irmeli.mikkonen@motiva.fi


Sivua päivitetty viimeksi 11.2.2016

Tulosta sivu