GreenBuilding-ohjelma

GreenBuilding-logoGreenBuilding-ohjelma (GBP) on Euroopan unionin EIE-ohjelman tukema vapaaehtoinen ohjelma, joka käynnistyi 2005 ja toimii yhä. Ohjelma täydentää rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) käyttöönottoa.

EU-rahoitteinen uusien osallistujien hakuun kohdistunut projekti päättyi vuoden 2006 lopussa. Motiva on jatkanut hakemuksien käsittelyä erikseen sovittavien tapauskohtaisten toimeksiantojen puitteissa.

GreenBuilding-ohjelman tavoitteet:
  • Päätavoite on edistää esimerkkiratkaisujen avulla energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön kohdistuvien kannattavia energiansäästöinvestointien käyttöönottoa liike- ja toimistorakennuksissa (ei kohdistu asuinrakennuksiin).
  • Tuoda esiin sitoutuneita toimijoita ja sovellutuskohteita.
  • Tukea avoimia markkinoita ja lisätä tietoisuutta tarjolla olevista ja hyväksi todetuista säästöteknologiasta.
  • Täydentää rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä sekä kansallisia rakentamismääräyksiä.
  • Edistää parhaan mahdollisen energiaa säästävän tekniikan käyttöönottoa.
  • Tiedottaminen ja tuki sitoutuneiden toimijoiden toimenpiteille, jotka ovat osoittautuneet kannattaviksi.

Motiva Oy toimii GreenBuilding-ohjelman kansallisena yhdyspisteenä (National Contact Point) Suomessa.

Lisätiedot:
asiantuntija Sami Seuna,
sami.seuna@motiva.fi
puh. 09 6122 5017


Sivua päivitetty viimeksi 14.4.2016

Tulosta sivu

Muualla verkossa