Energiansäästösopimustoiminta 1997-2007

Energiansäästösopimustoiminta toteutettiin vuosina 1997-2007. Sopimustoiminta sai jatkoa Energiatehokkuussopimusten muodossa ajanajaksolle 2008-2016.

Vapaaehtoisilla sopimuksilla keskeinen asema ilmastostrategiassa

Ilmastostrategiassa (2001) ja siihen liittyvässä energiansäästöohjelmassa (2003-2006) on ollut vapaaehtoisilla energiansäästösopimuksilla keskeinen asema energiatehokkuuden toteuttamisessa.

Tavoitteena on saavuttaa energiansäästötoimilla yhteensä noin neljännes (3-4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia yhteismitalliseksi muutettuina) Suomen kasvihuonekaasujen alentamistavoitteista vuonna 2010. Uusiutuvan energian käytön lisäämistoimilla on tavoitteena saavuttaa vastaavasti noin neljännes Suomen kasvihuonekaasupäästöjen alentamistavoitteesta.

Valtioneuvoston marraskuussa 2005 eduskunnalle antamassa selonteossa – Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – energiansäästösopimukset nähdään edelleen tärkeänä keinona ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.


Sivua päivitetty viimeksi 6.2.2017

Tulosta sivu

Muualla palvelussa