Rådgivning för upphandlingar av miljöteknik

Motiva erbjuder en rådgivningstjänst för offentliga miljöteknikupphandlingar.
Tjänsten riktar sig till stora engångsupphandlingar inom t.ex. energi-, vatten- och avfallsförvaltning, investeringar inom kollektivtrafik och logistik.

Målet med tjänsten är hjälpa kunden från offentlig sektor att hitta den lösning som är tekniskt och miljömässigt bäst och underlätta förberedandet av upphandlingen.

Motiva erbjuder:
  • Information om miljöanpassad upphandling, samt verktyg och göda exempel som stöder detta.
  • Information om tillgänglig finansiering för planering av upphandlingar.
  • Tips om hur man kan informera marknaden och göra en marknadskartläggning.
  • Partnerskap i utvecklingsprojekt om offentlig upphandling.
  • En avgiftsfri rådgivning på webben för upphandlingens alla faser: www.motivanhankintapalvelu.fi/sv

Rådgivningstjänsten för offentlig miljöteknikupphandling:

Gruppchef Isa-Maria Bergman
tel. +358 40 487 4242
isa-maria.bergman@motiva.fiUpdaterad sist 11.02.2015

Printa