Internationellt samarbete

Motiva deltar i internationella program som stöder målsättningarna I den nationella klimatstrategin. Därtill medverkar Motiva i samarbetsprojekt med EU-länder och även bl.a. med närområden och Östersjö-området.

Konkurrenskrafts- och innovationsprogrammet (CIP 2007-2013)

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – The Competitiveness and Innovation Framework

Programme (CIP 2007-2013)- är uppbyggt enligt följande:
  • Entreprenörskap och innovation – Entrepreneurship & Innovation EIP
  • Intelligent energiförsörjning i Europa – Intelligent Energy Europe IEE
  • Stödprogram för informations- och kommunikationsteknik – ICT Policy Support programme

IEE II (2007-2013)

IEE-programmet – IEE II- utgör en del av Competitiveness and Innovation Programme (CIP 2007-2013)-programmet. I IEE II-programmet ingår underprogrammen SAVE, ALTENER och STEER. Ansökningstiden för IEE-programmet 2009 pågår från slutet av mars till slutet av juni.

EnR-nätverket

The European Energy Network (EnR) är ett nätverk för officiella energiorganisationer I EU-länderna. Motiva är medlem i EnR och fungerar som nationell kontaktpunkt.

Kontaktperson i Motiva

Irmeli Mikkonen, tfn. +358 9 6122 5015, irmeli.mikkonen@motiva.fi


Updaterad sist 11.02.2015

Printa