Energisyner för industri och servicefastigheter

Inbesparingar t.o.m. utan investeringar

Att effektivera energiförbrukningen ger företagen och samfunden direkt ekonomisk nytta och minskar miljöutsläpp som verksamheten förorsakar. Utgångspunkten för effektiveringsåtgärderna är information om nuläget samt lokalisera effektiveringsobjekten som är ekonomiskt lönsamma. Det första steget för att effektivera energiförbrukningen är energisyn.

Till Motivas uppgifter hör uppföljning av energisyneverksamheten som stöds av arbets- och näringsministeriet och att främja och utveckla densamma tillsammans med experter i branschen, ANM och personer som genomför energisyner. Motiva underhåller ett uppföljningssystem för energisyneverksamheten. I systemet lagras information om alla utförda energisyner.

Motiva övervakar kvaliteten i energisynerapporterna. För att befrämja verksamheten publicerar Motiva exempel på syneprojekt som gett resultat.

Motiva utbildar personer som utför energisyner och ger råd vid beställning av energisyner och till personer som utför energisyner.


Updaterad sist 11.02.2015

Printa