Energirådgivning för konsumenter i Finland

Energirådgivningen når finländarna

eneuvonta logo
Rådgivningsportalen eneuvonta.fi, som blir klar år 2013, bildar den hårda kärnan i energirådgivningen för konsumenter. Portalen erbjuder grundläggande fakta om vettigt energibruk i vardagen. Den för raka vägen till säkra informationskällor på webben och dirigerar till en sakkunnig energirådgivare.

Energirådgivningen i landskapen säkerställer att så många finländare som möjligt har möjlighet att få avgiftsfria råd om vettigt energibruk i sin egen landskapskommun av pålitliga energirådgivare som känner till ortens särart och har lokalkännedom.

Ämnesområden för rådgivningen:
  • boende och anskaffningar till hemmet
  • byggande och renovering
  • val av uppvärmningssystem
  • mobilitet

Energirådgivningen hjälper finländarna att ta energibruket i beaktande såväl i boendet som i mobilitetsvalen liksom också i stora avgöranden: i frågor som gäller användingen, underhållet och renovering av hemmet eller fastigheten och i nybyggsprojekt.

Var finns energirådgivare?

Energirådgivare finns redan i nästan alla landskap i Finland från huvudstadsregionen till Norra Finland. Energirådgivarna ger och erbjuder informationen till konsumenten genom att arrangera informations- och utbildningsevenemang, genom att delta i mässor och erbjuda personlig rådgivning per telefon och e-post.

Sakkunniga hos bl.a. kommunens byggnadstillsynen eller miljöverket eller någon annan person som befullmäktigats i landskapet kan verka som sakkunnig i energirådgivningen.

Närmare information om rådgivningsservice som erbjuds på olika håll i Finland:
Energianeuvonta maakunnissa

Energirådgivningen sker i samarbete

Energirådgivningen sker i samarbete mellan de olika förvaltningsområdena. Dessutom är de lokala energibolagen, andra rådgivningsorganisationer samt organisationer med målsättningen att främja en hållbar, hälsosam och energieffektiv vardag samarbetspartners till den riksomfattande energirådgivningen.

Tack vare detta har konsumenten möjlighet att få rätt och aktuell information för varje enskilt tillfälle och behov – vare sig det gäller byggande eller renovering, energianvändning i vardagen, anskaffningar eller mobilitet.

På riksnivå koordinerar Motiva utvecklandet av energirådgivningen för konsumenter. I rådgivningen utnyttjar man material och metoder som Motiva har tagit fram.

Arbets- och näringsministeriet finaniserar den lokala energirådgivningen år 2013 ur statsbudgeten med ca 450 000 euro. Under de kommande åren är målsättningen är att bredda finansieringsgrunden med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden.


Updaterad sist 11.02.2015

Printa