Klok bilkörning

Använd bilen klokt och ändamålsenligt

Bilen har en viktig roll bland trafikformerna. Ofta är den nödvändig för att transportera varor och röra sig i områden där det inte finns något annat fortskaffningssätt. I barnfamiljer underlättar bilen transporterna i många situationer och även på semesterresor är det ett bekvämt sätt att ta sig fram. Ofta använder man ändå bilen i onödan även när det skulle gå att ta sig fram på annat sätt.

Att åka till jobbet ensam i sin bil är inte alltid det smartaste alternativet med tanke på helheten, om det finns bra kollektivtrafikförbindelser att tillgå. Har man inte mycket att transportera går det också bra att gå eller cykla korta sträckor.

Kombinera resor, samåk och åk kollektivt

Att kombinera resorna är ett utmärkt sätt att effektivera användningen av bil. Genom att planera på förhand kan man ofta uträtta flera ärenden på samma resa. Man kan också spara tid och bränsle genom att välja rätt rutt och restidpunkt.

Även om det inte går buss precis utanför dörren behöver man inte ta bilen hela vägen utan kan lämna den på en anslutningsparkering och fortsätta med ett lämpligt kollektivtrafikmedel. Om även andra ska åt samma håll till jobbet eller fritidsaktiviteter är det onödigt att alla tar sin egen bil. Samåkning minskar resekostnaderna och utsläppen för alla. Trevligt ressällskap kan också muntra upp resan.

Att minska antalet körkilometer ger ekonomiska besparingar. När de årliga körningarna minskar med 2 500 kilometer spar man 200 liter bränsle om bilen drar 8 liter på hundra. Det betyder att man sparar ca 250 euro per år bara i bränsle om bränslet kostar 1,25 euro per liter. Därtill kommer besparingar i form av mindre kostnader för service och däck.

Alternativ till att äga en bil

Det finns också alternativ till att äga en bil. Om man bara behöver bil tillfälligt klarar man sig bra med att hyra bil och åka taxi, och det blir också billigare än att äga en bil. I Helsingforsregionen kan man också ansluta sig till en bilpool som ger rätt att använda bilpoolens bilar. Det här är ännu smidigare än att hyra bil på traditionellt sätt.

Om man inte tar bilen till jobbet kan det också vara bra att fundera på om det alls är meningsfullt att ha bil. Om man hyr en bil, tar taxi eller är med i en bilpool överväger man i varje enskilt fall om bilen är nödvändig och hoppar inte i bilen bara av gammal vana.

Updaterad sist 08.12.2009

Printa