Energieffektivitet i yrkestrafiken

Energieffektiviteten i yrkestrafiken vilar på tre pelare: ledning, styrning och planering utgör grunden för energieffektiva transporter.
  • I ledningen ingår att sätta upp mål och besluta om vilka metoder som behövs för att nå dem, materielpolicyn är ett exempel;
  • Styrningen är en process genom vilken målen som företagsledningen satt upp kan nås;
  • Tillsammans med omsorgsfull planering.

Kloka anskaffningar av fordon och underhåll av fordonsflottan (service, reparationer) har stor betydelse för hur stor energieffektivitet ett transportföretag kan uppnå i sin operativa verksamhet.

Inom personalens kompetens betonas inskolning och utbildning i ekonomisk körning. Vardera främjar en ekonomisk och miljövänlig användning av fordonsflottan.

Updaterad sist 08.12.2009

Printa