Kulje viisaasti logo

Trafik

Trafiken är en nödvändig del av samhället, men den har också betydande miljöpåverkan, bland annat i forma av avgasutsläpp och buller. Av Finlands koldioxidutsläpp uppstår ungefär en fjärdedel i trafiken.

Den största delen av utsläpp från trafiken uppstår vid väg- och flygtrafik. Sålunda kan de mest betydande förbättringarna av trafikens energianvändning och utsläppsminskningar nås genom att minska och effektivisera bil- och flygtrafiken.

Var och en kan påverka hur det egna resandet påverkar miljön

Vi fattar varje dag beslut som är betydande för den miljöbelastning som orsakas av hur vi rör oss. Åker vi till arbetet med egen bil, kollektivt eller med cykel? Har vi på förhand planerat vår resa förnuftigt så att vi undviker att köra samma sträcka av och an flera gånger dagligen? Vet vi hur bilen kan köras så ekonomiskt som möjligt?

Även de stora besluten i livet påverkar antingen direkt eller indirekt hur vi förflyttar oss och därigenom även miljön. Var bor vi och var jobbar vi? Har vi skaffat bil, och i så fall hurudan? hur och var spenderar vi vår semester, i hemlandet eller utomlands och reser vi med bil eller flyg?

Energieffektivt resande utgör en helhet. Gång, cykling och kollektivtrafiken förbrukar minst energi per använd transportsträcka. Bilismens utsläpp kan minskas bland annat genom ekonomisk körstil och genom att välja energieffektiva fordon.


 


Updaterad sist 18.10.2013

Printa