Understöd och finansiering

I många kommuner och samkommuner kan det vara problematiskt att finansiera investeringar som syftar till energieffektivitet. På grund av finansieringsproblem kan det hända att många energisparinvesteringar inte genomförs, även om de skulle vara ekonomiskt lönsamma. Därför finns det möjligheter till statligt stöd och finansieringsmodeller för energieffektiva investeringar.

Understöd för energisyner

TE-centralerna och arbets- och näringsministeriet (ANM) kan bevilja understöd för energisyn till kommuner som anslutit sig till Kommunernas energieffektivitetsavtal eller energiprogrammet. Understödet utgör högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.  Kommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen kan också få högst 60 % i understöd för en genomgång av möjligheterna till förnybar energi.
 

Understöd för investeringar som spar energi

TE-centralerna och arbets- och näringsministeriet (ANM) kan bevilja investeringsstöd bl.a. för projekt som främjar energisparande och energieffektivitet. Huvudvikten ligger på projekt som utnyttjar ny teknik. Sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetssystemet har möjlighet att efter prövning från fall till fall få understöd även för genomförande av sedvanliga sparinvesteringar.

 

ESCO-finansiering

Energisparinvesteringen kan också i sin helhet finansieras av tredje part, med hjälp av det så kallade ESCO-tjänstekonceptet.

ESCO-tjänsten är serviceinriktad affärsverksamhet där en utomstående energiexpert genomför energisparande investeringar och åtgärder i kundföretaget. ESCO-aktören (Energy Service Company) förbinder sig att uppnå energieffektiveringsmålen på överenskommet sätt i kundföretaget.

ESCO-tjänsten kan tillhandahållas av ett separat ESCO-företag, en entreprenör som bedriver ESCO-verksamhet, ett energibolag eller ett företag som tillverkar energieffektiva anordningar och system och utför entreprenader.

Besparingarna täcker kostnaderna

De besparingar som uppkommer när energikostnaderna sjunker täcker kostnaderna för ESCO-tjänsten, inklusive energisparinvesteringen. ESCO-tjänsten är förbunden med en garanti om att energi kommer att sparas.

ESCO-tjänsten lämpar sig för industriföretag och den offentliga och privata servicesektorn. Lämpliga ESCO-objekt är t.ex. byggnaders hustekniksystem, industrins bruksvarusystem och energiproduktion.

Inom servicesektorn har man t.ex. byggt värmeåtervinningssystem, förnyat belysningen och justerat flöden. Bra ESCO-objekt inom industrin är bl.a. optimering av pumpningar, justering av tryckluftssystem eller värmeåtervinning ur rökgaser. Projekt som främjar utnyttjande av förnybar energi kan också genomföras som ESCO-tjänster. ESCO-tjänsten kan också användas för genomförande av åtgärder som sparar material inom produktionen.

ESCO-avtalen upprättas individuellt

ESCO-aktören och kunden upprättar ett individuellt avtal om ESCO-tjänsten. I allmänhet formulerar ESCO-aktören en första avtalsversion som kunden sedan får bedöma. På sidan ESCO-avtalsmodeller finns en sammanställning av allmänna avtalsunderlag som kan utnyttjas vid nya projekt.

Updaterad sist 09.11.2009

Printa

På vår webbplats