Energieffektivitetsavtal och energiprogram

Avtalssystemet för kommunsektorn innehåller två alternativa avtalsmodeller. För små och medelstora kommuner finns ett bilateralt energieffektivitetsavtal (KEEA) mellan ANM och kommunen. För små kommuner finns ett energiprogram (KEP), som kommunen ansluter sig till genom att underteckna ett anslutningsdokument.

Syftet med energieffektivitetsavtalet och energiprogrammet är att i första hand stödja en förbättring av energieffektiviteten, men där ingår också mål och åtgärder som hänför sig till främjande av förnybar energi.

Till energieffektivitetsavtalet ansluter sig
  • städer och kommuner med mer än 20 000 invånare samt;
  • samkommuner vars energianvändning överstiger 20 000 MWh per år.

Energiprogrammet är avsett för

  • kommuner med färre än 5 000 invånare eller
  • samkommuner vars energianvändning understiger 5 000 MWh per år.

Städer och kommuner med 5 000-20 000 invånare och samkommuner vars energianvändning är 5 000-20 000 MWh per år kan välja antingen energieffektivitetsavtalet eller energiprogrammet.

Updaterad sist 09.11.2009

Printa

På vår webbplats