Effektivering av energianvändningen

Energieffektivitet är en viktig del av genomförandet av hållbar utveckling inom den offentliga sektorn; inom såväl statens som kommunernas och samkommunernas verksamhet. Ändamålsenlig och effektiv energianvändning minskar växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringen.

Det lönar sig att kontrollera och effektivera energianvändningen i all verksamhet inom den offentliga sektorn. Viktiga steg mot en övergripande effektivering av energianvändningen är
  • hantering av fastigheternas energiförbrukning
  • energieffektiv kontorsutrustning
  • bra och energieffektiv belysning
  • energieffektiva anskaffningar
  • styrning av planeringen

Updaterad sist 26.10.2009

Printa