Motiva-koncern

Motiva aktiverar bruk av förnybara energikällor-, energibesparing och materialeffektivitet. Motiva producerar information och service för företag och samfund, myndigheter och hushåll.

Vi förverkligar klimatstrategin i praktiken. Det sker genom att aktivera energibesparing, effektiv användning av energi och genom marknadsföring av att ta i bruk förnybara energikällor frivilligt, på eget initiativ.

Vår vision är att inneha en central roll i att förminska miljöskador som uppkommer av energiproduktion och -konsumtion.

Motiva producerar, förädlar och sprider information, utvecklar metoder och puffar på ibruktagandet av progressiv teknologi. Vårt tillvägagångssätt är att binda ihop teknologier och informationsverksamheten till en effektiv helhet.

I bakgrunden för Motivas verksamhet finns internationella klimatfördrag, Finlands klimatstrategi, programmet för befrämjadet av förnybara energikällor energisparprogrammet. Finland har förbundigt sig vid att återställa koldioxidutsläppen på 1990-års nivå fram till år 2010. Närmare om dessa program kan du läsa på handels- och industriministeriets nätsida i stycket Energi.

Motivas årsberättelsen (på finska eller engelska) och våra övriga publikationer kan du beställa i sektionen Publikationer.

Motiva Ab – Nyckeluppgifter

  • Verksamheten inleddes som en del av Finntech Oy år 1993
  • Bolagisering 1.11.2000
  • Ägs av Finska staten (100 %)
  • Omsättning 6,27 milj. € (2013)
  • Personal: Motiva Ab 56 (01.03.2015)
  • Verkställande direktör Jouko Kinnunen

Motiva Services Ab – Nyckeluppgifter

  • Grundad 12.12.2008
  • Ägs av Motiva Ab (100 %)
  • Personal 20 (01.03.2015)
  • Verkställande direktör Petri Väisänen


Updaterad sist 15.05.2015

Printa