Understöd för energisyner och investeringar

Vid en energisyn utreds nuläget inom energianvändningen och effektiveringsmöjligheterna, inbegripet lönsamhetskalkyler. Man kan ansöka om understöd hos arbets- och näringsministeriet (ANM) för arbetskostnaderna i samband med synerna. Man kan också få understöd för investeringar som förbättrar energieffektiviteten.

I avdelningen Verksamhetsområden finns ett faktapaket om understöd för energisyner, investeringsstöd och understöd för ESCO-projekt med information om villkoren för beviljande av understöd och om ansökningsförfarandet.

Updaterad sist 17.11.2009

Printa