Syner

Synerna består av dels energisyner, dels materialeffektivitetssyner. Energisynerna har redan långa traditioner, eftersom det nuvarande systemet med energisyner som stöds av arbets- och näringsministeriet startade i sin nuvarande form 1993. Uppmuntrade av de goda resultaten och erfarenheterna av energisynerna började man på Motiva 2008 även utveckla ett system med materialeffektivitetssyner.

Updaterad sist 17.11.2009

Printa