Energieffektivitetsavtal

Energieffektivitetsavtalen är en fortsättning på det beprövade förfarandet för att förbättra företagens energieffektivitet som startade 1997 med energisparavtal. Energieffektivitetsavtalen är i kraft under perioden 2008-2016.

Energieffektivitetsavtalen baserar sig på frivillighet och har upprättats inom flera sektorer. Avtalsparter är centralförbund, branschorganisationer och ministerier.

Updaterad sist 10.11.2009

Printa