Energianvändning för arbetsresor

Ett företag kan på många sätt påverka energiförbrukningen som hänför sig till personalens resor precis som det kan påverka förbrukningen av el och uppvärmningsenergi i sin verksamhet.

Enligt en undersökning av persontrafiken som utfördes 2004-2005 består 27 procent av finländarnas dagliga persontrafikkilometer av resor till och från jobbet samt resor i arbetet. Huvuddelen av trafikens energiförbrukning och koldioxidutsläpp uppkommer inom vägtrafiken, eftersom de flesta resor och transporter sker på gummihjul. Vägtrafiken förbrukar också mycket energi per person- eller tonkilometer. Den växande trafiken medför även många andra olägenheter såsom buller, partikelutsläpp och trafikstockningar.

Arbetsgivaren kan på många sätt sporra sin personal att cykla, gå, åka kollektivt eller samåka. Personalbiljetter gör det lättare att anlita kollektivtrafiken, kurser i ekonomisk bilkörning minskar bränsleförbrukningen och ett omklädningsrum med dusch lockar att ta cykeln.

I avdelningen om trafik berättar vi mer om metoder som sporrar personalen att välja hållbara fortskaffningssätt.

Updaterad sist 03.12.2009

Printa