Anskaffningar

Beaktande av energieffektiviteten vid anskaffningar gäller dels energieffektiviteten hos anläggningar och processer som behövs inom produktionen, dels energieffektiviteten hos råvaror och energi och vid produktionen av tjänster. Det är bra om företagen beaktar energieffektiviteten redan i upphandlingsanvisningarna. Upphandlingsanvisningarna och verktygen för den offentliga sektorn kan utnyttjas vid utarbetandet av anvisningar.

Anskaffning av anläggningar

När det gäller anskaffning av anläggningar är det på sikt ofta en bättre lösning både ekonomiskt och med tanke på miljöbelastningen att välja det energieffektivare alternativet, trots att investeringspriset är något högre.

Anskaffning av energi

Genom att välja miljövänliga alternativ inom elanskaffningen och värmeproduktionen kan man i betydande grad påverka koldioxidutsläppen och de andra miljöeffekterna från produktionsverksamheten, även i det fall att energiförbrukningen inte minskar.

Materialeffektivitet

Materialanvändningen kan direkt eller indirekt stå för över hälften av ett företags föränderliga kostnader, beroende på bransch. Därför lönar det sig för företagen att systematiskt effektivera sin materialanvändning. Bäst lyckas det med hjälp av en materialeffektivitetssyn som utförs med stöd av experter.

Updaterad sist 03.12.2009

Printa