Hurdant är ett energieffektivt småhus?

Ett energieffektivt hus förbrukar minst hälften mindre energi än ett hus som uppfyller minimikraven i byggbestämmelserna. Miljöbelastningen minskar i motsvarande mån.

Det är ekonomiskt lönsamt att bygga ett energieffektivt hus. Jämfört med normalt byggande krävs det en extra investering på 3-4 % av anskaffningspriset. Återbetalningstiden är 6-10 år redan med dagens energipriser. Boende- och underhållskostnaderna är mindre i ett energieffektivt hus än i ett vanligt.

Att bygga ett energieffektivt hus kräver inga speciallösningar utan det kan göras med lösningar som används allmänt. De flesta husfabriker har energieffektiva husmodeller.

Ett energieffektivt hus har bra kvalitet på inneluften och konstruktioner som fungerar fukttekniskt. De här faktorerna får man inte ge avkall på vid strävan efter energieffektivitet.

Ett energieffektivt hus är ritat av yrkesmän. Själva huset, konstruktionerna och hustekniken utgör tillsammans en fungerande helhet. Det lönar sig att betala för bra planering, eftersom 90 % av de totala byggkostnaderna och cirka 80 % av husets framtida drifts- och energikostnader bestäms i planeringsskedet.


Updaterad sist 25.04.2016

Printa

På andra webbplatser