Harkkomuuraus + harjateräkset

Byggande

Energianvändningen medför den största miljöbelastningen och de största boendekostnaderna under en byggnads livsstid. De val som gjorts under byggnadsfasen påverkar tiotals år framåt. I planerings- och byggnadsskedet görs val som kan vara omöjliga att förändra I efterhand. Sådana förändringar är ofta också dyra.

Ett bra hus görs enligt familjens behov, det är energieffektiv och har en god och hälsosam inomhusluft. Ett bra hus har planerats och förverkligats till en fungerade helhet med hjälp av professionella krafter.


Updaterad sist 25.04.2016

Printa