Vart tar energin vägen

En förutsättning för effektiv energianvändning är att man är medveten om sin egen energianvändning. Studera din energi- och vattenräkning; håll ett öga på förbrukningen och be om möjligt ditt eget energi- och vattenverk om mera specificerad information om din förbrukning. När du vet var och när du förbrukar energi och vatten kan du komma på hur du kan spara.

Uppvärmningen står för omkring hälften av ett bostadshus energiförbrukning. Inom elförbrukningen har belysningen i hemmen blivit den största förbrukningsposten. Du kan undvika onödig vattenförbrukning genom dina vanor och genom att se över vattenarmaturen.

Updaterad sist 15.12.2009

Printa