Så spar du energi

Varje dag gör vi val som inverkar på energianvändningen i hemmet, på jobbet och under fritiden. Besluten påverkas av våra attityder och vanor och vad vi tycker om. Energisparandet blir effektivare när var och en av oss inser sin egen andel och undviker onödig förbrukning. Att hushålla med energi behöver inte begränsa livet, det gäller bara att använda energin klokt.

Upp till hälften av hemmets energianvändning går till uppvärmning. En femtedel går till tappvarmvatten. Den återstående tredjedelen går till elapparater och belysning. Även i flervåningshus går ca 40 procent av vederlaget till energi och vatten.

Varje familjemedlem kan dra sitt strå till stacken för att minska hemmets energiförbrukning. Släck onödiga lampor och apparater, ställ temperaturen på lagom nivå, vädra rätt och använd vatten med eftertanke.

Updaterad sist 19.12.2011

Printa