Påverka genom vad du köper – köp elapparater med eftertanke

Elapparaterna står för ca 30 % av hemmets elförbrukning. Ett köpbeslut har vittgående konsekvenser, eftersom driftskostnaderna för en apparat kan bli t.o.m. högre än inköpspriset.

Det är bäst att bara köpa elapparater som man behöver – många apparater kan hyras eller lånas för den tid de behövs. Om du bestämmer dig för att köpa en apparat, satsa då på kvalitet, hållbarhet, miljövänliga material och energieffektivitet.

Jämför energiprestanda, läs bruksanvisningen

Energi- och miljömärkningen som övervakas av myndigheterna ger jämförbar information om olika apparaters energiprestanda. Genom att på förhand studera apparaternas energiförbrukning och egenskaper försäkrar du dig om ett lyckat och energiekonomiskt köp.

Genom dina val kan du signalera till handeln, tillverkarna och elproducenterna att det är nödvändigt att beakta energieffektiviteten och miljön.

Läs apparatens bruksanvisning noga. Den ger detaljerad information om möjligheterna att spara energi samt råd och tips om hur du använder apparaten på ett pålitligt och säkert sätt. Genom att installera, använda och underhålla apparaten rätt ökar du dess livslängd.

Energimärkningen

EU-ländernas gemensamma energimärkning anger vitvarornas energiklass på skalan A–G. Apparater av klass A som är märkta med en grön pil är de bästa. Kylar och frysar har också klasserna A+ och A++.

Den energiförbrukning som anges i energimärkningen har uppmätts i laboratorieförhållanden. Apparatens placering och användning inverkar alltid på den faktiska förbrukningen. Märkningen ger också information om de enskilda apparaternas prestanda, storlek, effekt och teknik. I Finland övervakas märkningen av Säkerhetsteknikcentralen TUKES.

Det nordiska miljömärket och det europeiska miljömärket (EU-blomman)

Märkena hjälper konsumenterna att välja produkter och tjänster som är bättre för miljön. Vid beviljandet av vartdera märket granskas produkternas miljöeffekter under produktens hela livscykel. I Finland beviljas märkena av SFS-Miljömärkning.

ENERGY STAR

Det internationella ENERGY STAR-märket sätter upp normer för energieffektiv kontors- och datautrustning. Märkningen kan också tillämpas i hemförhållanden.

TopTen-Finland hjälper dig välja

Det internetbaserade sökverktyget TopTen-Finland räknar upp energieffektiva apparater och produkter på marknaden. Tjänsten omfattar över 10 produktgrupper, av vitvarorna är kylskåp, frysar, disk- och tvättmaskiner med. Inom kort kommer även små elapparater att tas med.

Updaterad sist 07.03.2012

Printa

På andra webbplatser