Räknare för enskilda åtgärder inom energiunderstödet till bostadsbyggnader

Den här räknaren för enskilda åtgärder som nämns i Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARAs anvisningar för energiunderstöd är avsedd att användas vid energiekonomiska granskningar av enskilda åtgärder när man ansöker om energiunderstöd.  Den ersätter med andra ord inte en egentlig och mera vittgående analys av bostadsbyggnaders energianvändning; en energisyn.

Starta räknaren här:

Asuinrakennusten toimenpidekohtainen energiataloudellinen tarkastelu>>> (på finska)

Updaterad sist 31.01.2011

Printa