Boende

Alla kan med sina egna val i vardagen och genom sina konsumtionsvanor påverka användningen av energi och material. Ofta kan redan små förändringar i beteendet medföra märkbara effekter utan att man behöver pruta på något.

Genom att minska på onödig användning av energi och material kan var och en medföra sin egen betydande insats för att motverka klimatförändringen. Belöningen är, förutom att levnadsmiljön förbättras, rena inbesparingar.

Energieffektiva apparater och grön el

En effektiv användning av energi förutsätter kunskap om den egna energianvändningen. Bekanta dig med din energi- och vattenräkning; följ din konsumtion och om möjligt begär mer specifik information om din förbrukning från ditt eget energi-/vattenbolag. När du vet var och när energi och vatten förbrukas kan du leta besparingsmöjligheter.

En del av besparingarna fås från förändringar av det egna beteendet, men av stor betydelse är även att välja hushållsapparater med låg energiförbrukning och lång hållbarhet.

Som konsument kan du även bestämma hurudan energi som används I ditt hem. El och värme som produceras av förnybar energi är ett utmärkt sätt att minska koldioxidutsläppen från det egna boendet - ett avtal om grön el kan man lätt sluta med elbolaget.

Ett mer omfattande material om boendets energianvändning publiceras hösten 2009.

Updaterad sist 12.01.2012

Printa