Styrmetoder

Energieffektiviteten, främjandet av förnybar energi och minskningen av klimatpåverkande utsläpp kan styras med både internationella och nationella metoder. Europeiska unionen har satt upp gemensamma mål för sina medlemsländer om effektivering av energianvändningen, minskning av utsläppen och ökad användning av förnybar energi. Nationellt styrs arbetet bland annat genom klimat- och energistrategins åtgärdsprogram och nationell lagstiftning.

I Finland eftersträvar man också utsläppsminskningar på frivillig väg bland annat med hjälp av energieffektivitetsavtal och energisyner. För att nå de uppsatta målen beviljar staten inom anslagsramen understöd för genomförande av energisyner, investeringar som syftar till effektivering av energianvändningen samt införande av förnybar energi och ny energieffektiv teknik.

Updaterad sist 18.12.2012

Printa