Energianvändningen i FinlandDen totala energiförbrukningen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 1 391 PJ (petajoule), dvs. omkring 386 TWh (terawattimmar), år 2013, vilket var två procent mera än år 2012.

Totalförbrukning av energi 2013 (förhanduppgift)

 • 1 391 PJ (33,2 Mtoe)
 • 255 GJ / invånare (6,09 toe/invånare)

Totalförbrukning av energi 2012

 • 1 371 PJ (32,7 Mtoe)
 • 253 GJ / invånare (6,04 toe/invånare)

Slutanvändning av energi


Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 1 391 PJ (petajoule), dvs. omkring 386 TWh (terawattimmar), år 2013, vilket var mer än två procent mindre än år 2012. Av energikällorna minskade användningen av torv mest, dvs. med mer än 25 procent. Eftersom tillgången på vattenkraft och nettoimporten av el minskade ökade användningen av kol med 17 procent. Det varma vädret i slutet av året gjorde att förbrukningen av uppvärmningsenergi minskade. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2013 minskade andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen.

Slutanvändning av energi 2013 (förhanduppgift)

 • 1 102 PJ (26,3 Mtoe)
 • 202 GJ / invånare (4,83 toe/invånare)

Slutanvändning av energi 2011

 • 1 110 PJ (26,5 Mtoe)
 • 205 GJ / invånare (4,88 toe/invånare)

Elanskaffning och elförbrukning


Elförbrukningen uppgick till 83,9 TWh, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Av elförbrukningen i Finland täcktes något under 19 procent med importerad el. Nettoimporten av el minskade med 10 procent. Importen av el från den nordiska marknaden minskade med 15 procent. I höstas exporterades för första gången el i mindre skala till Ryssland.

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.11.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/04/ehk_2013_04_2014-03-24_tie_001_sv.html.

Total elförbrukning 2013 (förhandsuppgift)

 • 83,9 TWh
 • 15,4 MWh / invånare

Total elförbrukning 2011

 • 85,1 TWh
 • 15,7 MWh / invånare

Koldioxidutsläpp


Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter koldioxidutsläppen från fossila bränslen och torvanvändning i samband med energiproduktion och energiförbrukning var 47 miljoner ton år 2013. Koldioxidutsläppen från energiproduktion och energiförbrukning utgör ca 78 % av alla utsläpp som följs upp i Kyotoavtalet.

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 60,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013. Utsläppen var nästan oförändrade jämfört med året innan. Inom energisektorn ökade användningen av stenkol, men användningen av torv, olja och naturgas minskade. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg år 2013 EU:s åtagande med ungefär 6 procent.
Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.11.2014]. Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khki/index_sv.html.

Åtkomstsätt:
http://www.tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/04/ehk_2013_04_2014-03-24_tie_001_sv.html
Updaterad sist 18.11.2014

Printa

På vår webbplats