Pressmeddelanden 2013

10.12.2013 14:00

Utbildning för ekonomisk traktorkörning

Motiva har gett ut ett omfattande utbildningsmaterial om ekonomisk körning med traktor inom ramen för Lantbrukets energiprogram. Fredrik Ek på Svenska lantbrukssällskapens förbund och Markku Lappi på Proagria har planerat materialet och utfört tillhörande pilotutbildning.

– På Motiva har vi god kunskap om betydelsen av ekonomisk körning på fordonssidan. Också där utgick man från att först bygga upp ett nätverk av utbildare. Med samma modell har vi även försökt föra ut den ekonomiska körningen på lantbrukssidan, säger Lea Gynther som på Motiva leder Lantbrukets Energiprogram.

Utbildningsmaterialet omfattar läromaterial och en uträkningstabell för rapportering och analys av testkörningar. Det finns också en verktygslåda att låna från Motiva. Lådan innehåller två Econen-bränsleförbrukningsmätare samt tillbehör för att bygga mätbanor.

För gårdar som ansluter sig till energiprogrammet 2014 erbjuds möjlighet att delta i utbildningen för ekonomisk traktorkörning. Motiva ordnar tre utbildningstillfällen runt om i landet som en del av arbetet inom ramen för Lantbrukets energiprogram. Pilotutbildningen för klok traktorkörning, utbildningstillfällena år 2014 samt utbildningsmaterialet har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:

Ledande expert Lea Gynther, Telefon 040 768 8813, lea.gynther@motiva.fiTillbaka till rubrikernaUpdaterad sist 02.01.2014

Printa