Pressmeddelanden


29.12.2014 Motiva Ab och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Nya produktkrav – trots det blir skinkan stekt och kaffet drickbart

De nya energimärkningarna som införs på ugnar och köksfläktar i början av januari gör det lättare att jämföra apparaternas egenskaper. Dessutom införs ekodesignkrav för ugnar, köksfläktar, hällar och kaffebryggare. Kraven gäller t.ex. energieffektivitet och automatisk avstängning.

Läs mera

03.09.2014 Motiva Ab och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Tänk också på annat än effekten vid valet av dammsugare

Energimärkningen på dammsugare som införs i början av september gör det lättare för konsumenter att jämföra apparaternas egenskaper. Märkningen berättar mycket mer om dammsugaren än enbart märkeffekten, som hittills använts för att ge en uppfattning om dammsugarens dammupptagningsförmåga.

Läs mera

10.12.2013 Utbildning för ekonomisk traktorkörning

Motiva har gett ut ett omfattande utbildningsmaterial om ekonomisk körning med traktor inom ramen för Lantbrukets energiprogram. Fredrik Ek på Svenska lantbrukssällskapens förbund och Markku Lappi på Proagria har planerat materialet och utfört tillhörande pilotutbildning.

Läs meraUpdaterad sist 21.02.2017

Printa