Andra pressmeddelanden 2016

11.05.2016 ANM: Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal i kraft i Finland. Avtalen omfattar åren 2017–2025. Målet med avtalen är att effektivisera energiförbrukningen inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Läs mera


15.03.2016 Jord- och skogsbruksministeriet: Ansvarsfull mat på tallriken på Gastro Helsinki-mässan

I de offentliga storköken i de nordiska länderna tillreds dagligen över sex miljoner måltider. Måltiderna bör vara såväl välsmakande, hälsosamma som miljömässigt hållbara. Jord- och skogsbruksministeriets gemensamma avdelning Ansvarsfull mat på tallriken (6k69) på Gastro 2016 i Helsingfors mässcentrum den 16-18 mars samlar ihop experter och toppkockar som ger tips om hur man väljer miljömässigt ansvarsfull, säsongenlig och hälsosam mat på tallriken. Ansvarsfulla val är också ett av temaområdena på seminariet Hållbara offentliga kök i Norden som ordnas den 18 mars.

Läs meraUpdaterad sist 11.05.2016

Printa